loading...

Polityka prywatności

Drogi Kliencie,

w związku z wejściem w życie w dniu 25.05.2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), zwane dalej RODO, przygotowaliśmy informacje o tym, kto odpowiada za bezpieczeństwo Państwa danych, w jakim celu są one przetwarzane
oraz w jaki sposób mogą Państwo nimi zarządzać.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest i będzie MotoOSW Bartłomej Schubert, ul. Odolanowska 17, 63-421 Topola-Osiedle NIP: 6222635601 (dalej: my).
Możecie się z nami skontaktować w następujący sposób:

– listownie na adres: MotoOSW, ul. Odolanowska 17, 63-421 Topola-Osiedle
– telefonicznie: 792 21 88 65
– mailowo: motoosw@gmail.com

2. Skąd mamy Państwa dane osobowe

Państwa dane osobowe pozyskaliśmy:
– bezpośrednio od Państwa
– ze źródeł publicznie dostępnych, jak:
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej,
Baza internetowa REGON, VIES, Google czy innych podobnych źródeł.

3. Cele przetwarzania Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej
spośród poniższych celów:
– w celu realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie
przed zawarciem umowy,
– w celu zawarcia i wykonania umowy, którą zawarli Państwo z MotoOSW,
– w celu wykonania umowy zawartej z MotoOSW na Państwa rzecz jako osoby trzeciej (art. 393 Kodeksu cywilnego), gdy stroną umowy jest inny podmiot,
– w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na MotoOSW,
np. wystawienia faktury, paragonu,
– w celu założenia i administrowania Państwa konta na sklepie internetowym, allegro zintegrowanego z systemami informatycznymi i księgowymi MotoOSW

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych zgodnie z jednym lub kilkoma z wymienionych powyżej celami,
prosimy o kontakt z nami drogą mailową lub listowną (patrz pkt. 1).

4. Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest,
w zależności od wykonywanych czynności:
– zawarcie i wykonanie umowy z MotoOSW,
– wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na MotoOSW
(np. wystawienie faktury, paragonu),
– prawnie uzasadniony interes MotoOSW (działania lub wykonanie umowy zawartej z MotoOSW na Państwa rzecz jako osoby trzeciej,
gdy stroną umowy jest inny podmiot),
– wyrażona przez Państwa zgoda.

5. Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe?

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania umowy z MotoOSW, podanie przez Państwa danych jest warunkiem
zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny,
lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.
W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie zawarta. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym
i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług.
W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy.

6. Okres przechowywania Państwa danych osobowych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do czasu wycofania
przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych. Ponadto usuniemy Państwa dane osobowe, mimo braku wycofania zgody, jeżeli Państwo będziecie nieaktywni przez okres 2 lat, tzn. przez 2 lat złożycie u nas zamówienia przez sklep/allegro.

7. Odbiorcy Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe będziemy przekazywać:
– innym firmom, spółkom z nami współpracującymi
w celu realizacji Państwa umowy z nami zawartej
– naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem
danych osobowych, zgodnie z klauzulami ochrony danych osobowych
przyjętymi przez Komisję Europejską
-nie wykorzystujemy oraz nie udostępniamy danych w celach marketingowych.

8. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Państwu następujące prawa związane
z przetwarzaniem danych osobowych:
– prawo do wycofania zgody / umowy
– prawo dostępu do Państwa danych osobowych
– prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych
– prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych
– prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych
– prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Państwa danych osobowych w powszechnie używanym formacie informatycznym. Możecie Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Państwa dane do innego administratora danych osobowych. Jednakże wykonamy Państwa żądanie tylko wówczas,
gdy będzie to możliwe technicznie.

Aby skorzystać z powyższych praw, proszę o kontakt z nami
drogą mailową lub listowną (patrz pkt. 1).

9. Prawo wycofania zgody

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody / umowy z nami zawartej. W związku z tym macie Państwo pełne prawo na wycofanie zgody / umowy w dowolnym momencie. Nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody / umowy przed jej wycofaniem. Zgodę / umowę mogą Państwo wycofać poprzez kontakt z nami
drogą mailową lub listowną (patrz pkt. 1).

10. Jak nie będziemy przetwarzać Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu
(np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa, niemniej jednak korzystamy z plików cookies
oraz innych systemów rejestrujących ruch na naszych stronach internetowych.

11. Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych 
przez MotoOSW?

Z dniem 25.05.2018 roku właściwym organem nadzorczym w kwestii ochrony Państwa danych osobowych będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

1. INFORMACJE OGÓLNE.

1.       Operatorem Serwisu MotoOSW Bartłomiej Schubert, ul. Długa 66, 63-400 Ostrów Wlkp. NIP: 6222635601
2.       Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
a.      Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
b.      Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. “ciasteczka”).

2. INFORMACJE W FORMULARZACH.

1.       Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
2.       Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
3.       Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
4.       Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
5.       Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
6.       Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

3. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES.

1.       Serwis korzysta z plików cookies.
2.       Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3.       Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4.       Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a.      tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b.      utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
c.      określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
5.       W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6.       Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7.       Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8.       Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
9.       Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
10.    Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
11.    W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. LOGI SERWERA.

1.       Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
2.       Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a.      czas nadejścia zapytania,
b.      czas wysłania odpowiedzi,
c.      nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d.      informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e.      adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f.        informacje o przeglądarce użytkownika,
g.      Informacje o adresie IP.
3.       Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
4.       Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

5. UDOSTĘPNIENIE DANYCH.

1.       Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
2.       Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
3.       Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

6. ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES – JAK W PRAKTYCE WYRAŻAĆ ICOFAĆ ZGODĘ?

1.       Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
2.       W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
a.      Internet Explorer
b.      Chrome
c.      Safari
d.      Firefox
e.      Opera
f.        Android
g.      Safari (iOS)
h.      Windows Phone
i.        Blackberry

 

Compare List